Moja droga do alkoholizmu

Ani alkohol, ani życie z alkoholikiem nigdy nie było mi obce. Mój ojciec był alkoholikiem, moi wujkowie byli alkoholikami. Jednak sama nigdy nie myślałam że ja też będę zaliczać się do tego grona. Baaa… powiem więcej bardzo bliski był mi stereotyp ,iż alkoholik to pije pod sklepem, awanturuje się, przewraca po rowach….. Mniejsze ilości alkoholu…